Treningsfilosofi

Vi har gjennom tyve år drevet med pulsmålinger, etterhvert laktatmålinger og analyse av bevegelsesmønsteret. Dette har vi systematisk ført inn i treningsdagbøker på ett stort antall hester som gir mange viktige tilbakemeldinger til meg som trener når individene analyseres. Vi er opptatt av å få svar på hvorfor ting som gjøres fungerer bra eller dårlig og dermed kunne utvikle opplegget videre.Dermed prøves det hele tiden på å ligge foran mine konkurrenter og videreutvikle samt kvalitetssikre arbeidet som gjøres både med hestene og personalet. Dette har gjort at jeg og teamet har nådd til topps i travsporten i konkurransesammenheng.

Hvorfor: fordi ut fra erfaringer og målinger ser at det finnes store muligheter til kunne være med å utvikle kunnskapen innenfor treningslære/skadeforebygging/ trenings metoder/opptrenings metoder etter skader osv. Dette vil i system tilføre travet mindre skader og økt startfrekvens, andre hestegrupper vil også dra stor nytte av slik kunnskap. Dette vil gi bedre hestevelferd, økt rekruttering osv som er i tråd med hvordan jeg ønsker å jobbe samt utvikle min kunnskap.


Tekno Odin er et godt eksempel på en stallhest som har fulgt dette til punkt og prikke fra første dag han kom i vår trening. Han har til nå kjørt inn rett i underkant av 4 millioner kroner og er en ener i Norden. Vi satte oss skikkelig på kartet etter at vi gjorde rent bord i Sverige i høst med en ekte trippel i den åpne klassen og Grude Jenta sin hoppederby seier. Dette er en av årsakene til systematisk trening og alt nøye kontrollert via hjelpemidlene vi benytter oss av.

Vår helårs galopp sandbane på 400 meter på gården i Søgne er i bruk. Banen er gravd ned 1 meter under jorden og ligger på perfekt sandgrunn hvor grunnvannet står høyt og gir optimal svikt. Etter jord og sand er lagt til siden har vi fylt opp igjen med dansk sjøsand i 1 meters dybde (totalt 1800 tonn), denne sanden gir optimalt feste.
Alt for mange hester blir skadet av trening på for dårlig underlag og ensidig trening over tid, ved trening på denne banen vil vi unngår de fleste problemer og trolig redusere veterinærkostnadene med mellom 70-80%. Dette anslaget er gjort ut ifra erfaring vi har gjort med sandtrening på vår andre filial på Skagestad.

Noe som vil overraske de fleste er at hester som har hatt alvorlige sene eller gaffelbåndskader har trent på denne banen under hele rehabiliteringsperioden og startet løp å gått meget bra allerede 3-4 mnd etter skaden oppstod og starter i dag regelmessig. Dette syntes jeg er meget spennende og ikke minst øyner håp for hester med denne type skade som ikke tåler tradisjonell trening. Også normale ledd samt slitasje problemer reduseres betydelig.

For å lykkes fullt ut med slik trening kreves erfaring og det har vi. Hvert individ får sine individuelle treningsprogrammer som er tilpasset dette, dermed sikres optimal fremgang samt at overbelastning unngås.  

Vår policy er punktlighet, kvalitet, høy servicegrad og allsidighet.