Endringer hos Team Tjomsland


 

Tjomsland har en stund vært en del av nettverket til fotballklubben Start, noe han føler han og bedriften har hatt bra utbytte av.

– Noe av grunnen til at jeg gikk inn i det nettverket var for å bli mer kjent i bybildet i Kristiansand. Nå føler jeg vi har gjort folk oppmerksomme på hva vi holder på med. Med de resultatene vi har nå, tenker jeg at det er på tide å videreføre dette arbeidet, sier Tjomsland.

Som første norske travtrener ansetter han en egen markedssjef. Og Tjomsland henter sin markedssjef nettopp fra Start. Magne Andersen har jobbet som som partneransvarlig og med salg i eliteserieklubben.

– Min oppgave blir å gjøre Team Tjomsland enda mer synlig og få opp interessen for travet. Det er nok mange på Sørlandet som har hørt om han, men jeg tror nok veldig mange ikke vet hvor bra han faktisk gjør det. Vi skal bygge et nettverk, i første omgang et lite og eksklusivt nettverk. Tjomslands treningsmetoder går på tvers av idrettene og jeg tror man kan knytte bånd mellom idrettene på Sørlandet og utveksle erfaringer og tanker. Videre skal jeg jobbe mot sponsorer og forsøke å generere mer midler til Team Tjomsland, forteller Andersen.

 

 

– Fordel at han ikke har peiling på trav

Andersen vil også jobbe med hesteeierne på stallen.

– Det handler om å frigjøre Øystein til det han gjør aller best – trene hest. I tillegg til å serve de eksisterende kundene skal jeg også forsøke å få nye hesteeiere inn i bedriften. Der tror jeg det ligger et uforløst potensial. Jeg har allerede vært på besøk hos tre bedrifter. Hos to av dem fikk jeg spørsmålet om hvordan man ble hesteeier. Det å lage andelslag er noe jeg skal ta tak i etter hvert. Vi skal også sørge for å ha opplegg for våre kunder når det er V75-kjøringer på Sørlandets travpark. Det handler om å selge en opplevelse og få folk interessert i hesten og travet, sier en engasjert Andersen.

Selv har han null peiling på trav. Akkurat det ser Øystein Tjomsland bare som en fordel.

– Jeg tror vi må tenke nytt. Vi driver i vår egen lille boble og tenker kanskje at alle utenfor vet hva vi driver med. Slik er det ikke! En som Magne, som ikke har så mye kjennskap til det vi driver med, vil selge sporten på en helt annen måte, han vil ha en helt annen innfallsvinkel enn dersom du og jeg skulle forsøkt å selge sporten. Det tror jeg vil være en fordel i møte med folk som ikke kjenner oss. Han har også et stort nettverk som vi kan dra nytte av, sier Tjomsland.

 

 

– Hele sporten vil profittere

Sørlendingen har bygget opp en stor bedrift og er ikke redd for å satse ytterligere – selv i en tid der det er mørke skyer for travsporten her hjemme.

– Det er viktig å våge! Og man må tørre å tenke utenfor boksen. Vi har alle et ansvar for å selge sporten vår. Dersom vi lykkes med dette prosjektet vil vi ikke bare gjøre Team Tjomsland mer kjent, men vi vil også gjøre travsporten mer kjent blant folket. Jeg tror også mine kolleger kan profittere på dette etter hvert og at det kan få flere folk på kjøringene her på Travparken. Jeg har god tro på at det skal lykkes, at merkevaren Team Tjomsland skal bli enda mer kjent og at det skal genere midler til bedriften. Det blir veldig spennende, sier Tjomsland.