Stallen i Sørlandets travparkPå Sørlandets travpark disponerer Team Tjomsland 40 bokser, hvorav 10 er utebokser. I tillegg er det også tilgang på flere luftegårder. Banen, som er 1000m, er Norges senest bygde travbane, og innehar alle de moderne fasiliteter et slikt anlegg skal ha. 
I tillegg til selve rundbanen, finnes en rakbane på 700m, samt et vel av idylliske skogsløyper og andre friområder hvor man kan trene hest. Tar man i tillegg i betraktning at Sørlandet har blant Norges korteste vintre, sier det seg selv at alle forhold skulle være så godt tilrettelagt som overhodet mulig.

Skulle uhellet være ute, finnes også veterinær i umiddelbar nærhet. Sørlandets dyreklinikk, som ligger i tilknytning til travparken, ble åpnet våren 2003, og fremstår som en av Norges mest moderne sykehus for behandling av dyr.