Spik Loke til lunsj
Spik Loke tok en kontrollert seier under dagens lunsj omgang i Gævle. Ohlsson kjørte et bra løp over stayerdistanse og økte farten den siste runden slik at tilleggshestene skulle bli møre. Det lykkes han med og sikret Spik Loke 25.l000,-