KALDBLODSHESTERKaldblodhester:

1-åringer
Mo Mio
Brenne Berna
Nordsjø Vinni

Grisleodin G.L.
Grisleprinsen G.L
Nordby Sol


Valle Saga


2-åringer
Vår Oda
Salte Stjerna
Magnums Romeo
Brenne Blesa

Grude Tilla

Nordsjø Odin
Tjomsensin
Valle Hugo
Lome Storm
Mo Harjar
Prins Will Odin
Våler Nikolai
Rappstjernen
Frk. Sjur
Brenne Vikki


3-åringer
Sjø Gull
Eldteksa
Eikronja
Væskinge Hemi
Kolnes Kine
Jega Janda
Eigelands Fredrik
Odinprinsen
Etne Spretten

4-åringer

Havblikk
Langlands Odin
Tangen Bjørn
Tangen Elvira
Sjø Vinn
Magnums Othello
Tinas Odin
Vestpol Iver

5-åringer
Grude Svarten
Sjø Kongen
Spydo Ø.K.                                                                                                                                                                                         
El Viktor 
             
Bokli Stjernen                                                                                                                                                                           
 
6-åringer


 


 

   
Lykkje Pål  
 
 
 
7-åringer
   

Faste Viking
 
 
 
 

Remkvikk

 Eldre