Om Øystein, treningsfilosofi og målsetning 2011

Søgne 9.1-11

Øystein driver travtrenerstall på Sørlandets Travpark i Kristiansand med ansvaret for 50 hester som blir behandlet som toppidrettsutøvere. Øystein er kvalitetsbevist og til å hjelpe seg har han 7 heltidsansatte og flere medarbeidere innenfor forskjellige områder som alle besitter store kunnskaper. Dette er mye av grunnen til suksessen til Team Tjomsland.

Siden oppstarten i 1999 har resultatene blitt stadig bedre og vi har i årene 2009-2010 vært landets mest seirende trenerstall! Etter at Øystein og Teamet ble utnevnt til årets trener i 2009 trodde mange at det skulle bli vanskelig å følge opp i 2010.

Men Team Tjomsland gjennomførte istedenfor sin beste sesong noensinne, og tok hele 130 seire på 495 starter med en seiersprosent på 26,1. Dette seierstallet har trolig ingen hatt før oss, men dessverre svikter statistikkene her, men det som i alle fall er sikkert er at ingen har klart dette seiersantallet siden 1980.
 

Team Tjomslands bragder 2010:
 
- Mest seirende trenerstall i Norge med 130 seire på 495 starter, seiersprosent 26,1
- Nominert som årets travtrener i Norge.
- Øystein ble kuskechampion Sørlandet, vant her 58 løp noe som er ny seiersrekord på banen i løpet av en sesong!
- Øystein ble kuskechampion på Forus og ble dermed første utenom bys kusk som har vunnet championatet på 76 år!
- Øystein passerte 1000 kuske seire og meldte seg inn i 1000 klubben.
- Vidar ble kuskechampion på Sørlandet for stallansatte.
- Vi har vunnet løp med over 30 forskjellige stallhester i 2010 (er dette rekord???) 


Hva gjør at vi får til slike resultater?

Øystein kjører hestene selv i løp og er Norges beste allrounder. Dette er ikke tilfeldig, Øystein ble flasket opp med travhester av sin far Knut som skal ha mye av æren for sønnens store framganger. Her ble grunnlaget lagt og Øystein viser enorm forståelse for hesten, både når det gjelder foring, treningsfysiologi, evne til å lese hestenes bevegelser, vurdering av psyke osv og med hans evne til nytenking og omsette disse tingene i praksis framstår han i dag som en topptrener som av mange regnes som landets beste.

Gjennom 20 år har Øystein drevet med puls målinger, etter hvert også laktatmålinger,
analyse av bevegelsesmønstret osv. og systematisk ført dette inn treningsdagbøker på ett stort antall hester som gir mange viktige tilbakemeldinger til han som trener når individene analyseres. Han er opptatt av å få svar på hvorfor ting som gjøres fungerer bra eller dårlig og dermed kunne utvikle opplegget videre. Han prøver hele tiden å ligge foran sine konkurrenter og videreutvikle og kvalitetssikre arbeidet som gjøres både med hestene og personalet. 

Med miksen av enorm fagkunnskap/hestekunnskap og målbare resultater gir Team Tjomsland våre hest eiere vår egen oppriktige tilbakemelding på hestene som ikke bare er basert på feeling, men også målbare resultater som etter vår mening styrker seriøsiteten som en slik helhets vurdering av hestene bør ha, enten de er gode eller dårlige…. 
Vi ønsker deg hjertelig velkommen som hesteeier hos oss på team Tjomsland.

Her har vi en framdriftsplan og målsetning for året som kommer sammen med vår hovedsponsor Ev Offshore:
Målsetning Stall Tjomsland 2011
 
 
Sammen med vår hovedsponsor EV Offshore har vi som målsetting å være Norges ledende trenerstall, både på resultater, personell, og hvordan vi representerer stall Tjomsland, Sørlandets travpark og Norsk travsport utad! Dette er absolutt ett oppnålig mål!
 
Hvordan oppnå dette?
 
Først og fremst se muligheter ikke begrensninger!
 
Sette konkrete mål for hva vi vil oppnå.
 
Skap trivsel på arbeidsplassen, stimulere ansatte og gi de konkrete oppgaver og prosjekter.
Fokusere på det positive og ikke det negative, slik skapes tilslutt positive, lojale mennesker med vinnerinstinkt!
 
Tenke nytt og holde seg oppdatert til enhver tid innenfor alle områder.
 
Stall Tjomsland/ Ev Offshore skal forbindes med kvalitet og seriøsitet!
 
Være Kunde-medie vennlige.
 
Konkrete mål for Norges ledende trenerstall for to og firbente 2011:
 
 
1. Bli Norges mestvinnende og mest seirende trenerstall.
 
2. I sammen med Ev Offshore innhente flere sponsorer til Sørlandets travpark, Stall Tjomsland,
Øremerke en del av disse inntektene til videreutvikling av stallens satsing innefor treningslære, innkjøp av nødvendig utstyr osv….
Forhåpentligvis vil dette gi Team Tjomsland en ledene posisjon innenfor området!
 
3. Utvikle treningsfasilitetene på gården i Søgne med blant annet å lage sandbane(Galopp) våren 2011.
 
4. Fortsett Profilbygging av Øystein, team Tjomsland og hestene i lokal pressen som vil generere mer spill og interesse for travsport på Sørlandet, som igjen gir penger til sporten!
 
5. Bevist kvalitets økning på heste materiellet vi disponerer.
 
 
6. Personell: Øke effektiviteten på arbeidsplassen med å legge forholdene maksimalt til rette for de ansatte. Utvikle kunnskapen til hver enkelt ansatt.
 Teamwork, stimulere slik at alle samarbeider på best mulig vis slik at totalresultatet blir best mulig. Her er positiv ladning viktig!
 
 
7. Ved behov stiller team Tjomsland opp og gir hjelp/veiledning ang egentrente hester etter avtale, alle er velkomne og spesielt ungdommer! Her er tanken å kunne hjelpe til med, for eksempel balansering, foring, trening osv.
Dette gjørers i håp om at vi kan hjelpe til å stimulere rekrutteringen i travet og øke generelt interessen for trav på Sørlandet
 
8. Legge forholdene best mulig til rette for media, her ønsker vi best mulig samarbeid og innspill mottas med takk!

9. Invitere utøvere/trenere innenfor andre idretter til temakveld innen treningslære- trening i praksis på Sørlandets travpark. Her er det allerede god respons og både tidligere landslagstrenere Arild Jørgensen, Roger Gruben(privat trener for Ole E Bjørndalen fram til 2010) har
Øystein hatt flere møter med, alle ønsker ett utvidet samarbeid for å kunne utveksle erfaringer og diskutere forskjellige temaer.
Dette skal være med på å få nye folk inn i sporten med å vise kunnskap og seriøsitet.
 

Dette er noen av hovedmålene for 2011!

Velkommen med på laget!

Mvh Øystein